موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1393 |

پلی کربنات (PC)
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان 96,000 ریال
PC-1100 کره - ریال
PC-1100 U کره 95,000 ریال
PC-SC1100 کره - ریال
PC-SC1100 U کره 95,000 ریال
PC-3025 U کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 80,000 ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 81,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 105,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 107,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 102,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 52,000 ریال
POM-M90  چین 52,000 ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 55,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 133,000 ریال
PA6-1606 کره 132,000 ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 135,000 ریال
PA6-B70L مشکی آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان - ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 72,000 ریال
EVA-ES18002 18% کره 72,000 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 73,000 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 80,500 ریال
EVA-VA910 28% کره 80,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1393 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 10 لویال چین 70,400 ریال
EPS-FSA -H برج 10 لویال چین 70,700 ریال
EPS-FMS -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-FSA -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-C103  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-C104  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-321T برج 10 تایتا تایوان 75,000 ریال
EPS-321T برج 9 تایتا تایوان 74,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 10 جامبو شینهو کره 82,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 برج 7 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 57,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  59,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 59,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی 81,000 ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 58,800 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1393 |

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,188 0 1,507 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,188 34,188 506 22 22 1393/09/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,786 36,786 2,002 231 209 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,786 0 500 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 36,786 36,786 1,001 220 220 1393/09/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,986 0 506 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,986 35,986 1,507 165 121 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 35,986 0 500 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 37,703 0 50 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 34,988 34,988 0 242 242 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 34,988 34,988 0 286 286 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 36,786 36,786 0 44 44 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 36,786 36,786 0 66 66 1393/09/15
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,986 35,986 0 88 88 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 33,000 33,000 1,500 1,450 1,150 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 33,000 33,000 2,000 710 710 1393/09/15
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 33,000 33,000 1,000 310 310 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 33,000 0 1,500 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 33,000 33,000 0 140 140 1393/09/12
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 54,500 54,500 0 60 60 1393/09/01
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم نقدی 40,742 40,742 110 110 110 1393/09/02
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم نقدی 50,854 50,854 990 22 22 1393/09/02
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پتروشیمی شازند نقدی 46,800 0 100 0 0 1393/09/02
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPD60R درجه 1 پتروشیمی شازند نقدی 47,813 47,813 80 300 60 1393/09/02
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 50,854 50,854 0 21 21 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 44,974 44,974 2,992 1,364 1,298 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 44,974 44,974 0 1,694 1,694 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 44,974 0 330 0 0 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 44,974 44,974 550 88 88 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم نقدی 24,736 27,209 154 374 154 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 44,974 44,974 0 110 110 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 44,974 44,974 609 63 63 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 44,974 0 630 0 0 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XN پتروشیمی رجال نقدی 44,974 0 63 0 0 1393/09/02
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 44,974 44,974 0 126 126 1393/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,344 57,344 150 50 50 1393/09/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,344 57,344 350 350 350 1393/09/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 53,406 0 200 0 0 1393/09/02
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 53,406 53,406 500 500 500 1393/09/02

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم آبانماه سال 1393 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,256 31,256 400 400 400 1393/09/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,745 32,745 4,000 750 750 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,745 32,745 0 870 870 1393/09/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر نقدی 15,057 15,057 50 50 50 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 29,173 29,173 2,100 240 240 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 29,173 29,173 0 80 80 1393/09/02
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان نقدی 29,470 32,417 200 1,020 200 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 32,745 32,745 800 640 640 1393/09/27
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 32,745 32,745 0 160 160 1393/09/27
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 32,745 0 528 0 0 1393/09/05
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 29,471 0 3,696 0 0 1393/09/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 26,791 28,162 638 1,716 638 1393/09/02
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 23,814 0 130 0 0 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 28,280 28,804 500 820 500 1393/09/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 29,768 29,768 2,992 638 528 1393/09/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,865 0 3,000 0 0 1393/09/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 29,768 29,768 0 330 330 1393/09/05
پلی اتیلن ترفتالات آمورف پتروشیمی تندگویان سلف 33,732 0 1,000 0 0 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات آمورف پتروشیمی تندگویان سلف 33,732 33,732 1,000 40 40 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات آمورف پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 33,732 33,732 0 960 960 1393/09/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 47,567 47,567 0 22 22 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 47,567 47,567 1,529 495 451 1393/09/03
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 47,567 47,567 0 44 44 1393/09/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 47,720 47,720 0 22 22 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 48,638 48,638 0 66 66 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 48,638 48,638 3,000 220 150 1393/09/02
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 48,638 48,638 0 30 30 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,250 49,250 500 40 40 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 460 460 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,250 49,562 1,000 1,430 1,000 1393/09/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,250 49,250 1,000 910 890 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 110 110 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 49,250 49,250 604 64 64 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,250 49,250 604 21 21 1393/09/02
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 21 21 1393/09/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,274 50,274 2,000 1,680 1,330 1393/09/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 50,274 50,274 0 670 670 1393/09/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,988 34,988 1,001 330 330 1393/09/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 34,988 34,988 1,507 693 462 1393/09/12

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1393 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک 51,000 ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 53,500 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 50,800 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 51,000 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 50,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 51,200 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون - ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)            
PP-M1600 ال جی کره 58,500 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 59,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 60,000 ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 59,500 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-RP340N پلی پروپیلن جم 57,000 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 60,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 59,500 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 56,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو موجود نویدزرشیمی - ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 55,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1393 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 10 لویال چین 71,400 ریال
EPS-FSA -H برج 10 لویال چین 71,700 ریال
EPS-FMS -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-FSA -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-C103  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-C104  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-321T برج 9 تایتا تایوان 75,000 ریال
EPS-321T برج 8 تایتا تایوان 74,500 ریال
EPS-SE-2000 برج 10 جامبو شینهو کره 82,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 برج 7 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 57,500 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  59,500 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 59,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 61,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی 81,000 ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1393 |

نام کالا تولید کننده حجم عرضه (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) نوع معامله مکان تحویل سررسید تحویل
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 1,012 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 220 220 52,952 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 220 0 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 220 330 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 42,948 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 176 0 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 1,012 1,012 48,638 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 50,106 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 40 0 40,477 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 1,012 47,567 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 176 0 47,720 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511UV درجه 1 پتروشیمی جم 451 0 43,499 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 300 0 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 210 0 47,032 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 627 0 47,720 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 168 0 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 220 0 47,720 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 609 0 44,974 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 51,602 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 0 48,332 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 0 52,634 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 286 0 41,847 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,000 0 54,500 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 0 50,854 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 0 52,000 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 0 50,106 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 0 50,854 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 46,497 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 0 47,567 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 0 49,250 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,100 0 46,191 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 300 0 47,720 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی شازند 180 0 48,638 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 1,000 0 52,000 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 2,800 0 53,125 نقدی انبار کارخانه 1393/09/01
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,218 0 44,974 سلف انبار کارخانه 1393/09/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 59,278 نقدی انبار کارخانه 1393/09/02

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1393 |

پلی کربنات (PC)
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان 95,000 ریال
PC-1100 کره - ریال
PC-1100 U کره 95,000 ریال
PC-SC1100 کره 92,000 ریال
PC-SC1100 U کره 93,000 ریال
PC-3025 U کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 80,000 ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 81,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 110,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 123,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 110,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 53,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 59,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 135,000 ریال
PA6-1606 کره - ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 137,000 ریال
PA6-B70L مشکی آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان - ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 71,500 ریال
EVA-ES18002 18% کره 71,000 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 71,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 83,500 ریال
EVA-VA910 28% کره 80,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1393 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 10 لویال چین 71,700 ریال
EPS-FSA -H برج 10 لویال چین 72,200 ریال
EPS-FMS -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-FSA -H برج 9 لویال چین - ریال
EPS-C103  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-C104  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-321T برج 9 تایتا تایوان 75,000 ریال
EPS-321T برج 8 تایتا تایوان 74,500 ریال
EPS-SE-2000 برج 10 جامبو شینهو کره 84,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 4 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 برج 7 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 57,800 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  59,500 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 59,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 61,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی 81,000 ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 59,300 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1393 |

پلی کربنات (PC)
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان 95,000 ریال
PC-1100 کره - ریال
PC-1100 U کره 95,000 ریال
PC-SC1100 کره 91,000 ریال
PC-SC1100 U کره 93,000 ریال
PC-3025 U کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 80,000 ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 81,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 110,000 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 123,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 110,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 53,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 59,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 135,000 ریال
PA6-1606 کره - ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 137,000 ریال
PA6-B70L مشکی آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان - ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 71,500 ریال
EVA-ES18002 18% کره 71,000 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 71,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 83,500 ریال
EVA-VA910 28% کره 80,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه بیست و دوم آبانماه سال 1393 |

پلی کربنات (PC)
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان 94,000 ریال
PC-1100 کره - ریال
PC-1100 U کره 93,500 ریال
PC-SC1100 کره 91,000 ریال
PC-SC1100 U کره 91,000 ریال
PC-3025 U کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 80,000 ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 81,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره - ریال
PMMA-CM-205  تایوان 123,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 110,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 53,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 59,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 134,000 ریال
PA6-1606 کره - ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 136,000 ریال
PA6-B70L مشکی آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان - ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 71,200 ریال
EVA-ES18002 18% کره 71,000 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 71,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 83,500 ریال
EVA-VA910 28% کره 80,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و یکم آبانماه سال 1393 |

پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 10 لویال چین 72,000 ریال
EPS-FSA -H برج 10 لویال چین 73,000 ریال
EPS-FMS -H برج 9 لویال چین 71,500 ریال
EPS-FSA -H برج 9 لویال چین 71,000 ریال
EPS-C103  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-C104  برج 6 سان کم چین - ریال
EPS-321T برج 10 تایتا تایوان 75,000 ریال
EPS-321T برج 9 تایتا تایوان 75,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 7 جامبو شینهو کره 84,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 4 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 برج 7 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 58,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  60,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 59,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 61,700 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی 81,000 ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  80,000 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 59,300 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 64,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 73,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و یکم آبانماه سال 1393 |

پلی کربنات (PC)
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان 95,000 ریال
PC-1100 کره - ریال
PC-1100 U کره 97,000 ریال
PC-SC1100 کره 91,000 ریال
PC-SC1100 U کره 93,000 ریال
PC-3025 U کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 80,000 ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 81,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره - ریال
PMMA-CM-205  تایوان 123,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 110,000 ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 53,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 59,000 ریال
POM-N109LD  کره - ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 135,000 ریال
PA6-1606 کره - ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 137,000 ریال
PA6-B70L مشکی آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان - ریال
PA66-NA40NLE ترکیه - ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 71,500 ریال
EVA-ES18002 18% کره 71,000 ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 71,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 83,500 ریال
EVA-VA910 28% کره 80,500 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیستم آبانماه سال 1393 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل محل تحویل
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 49,862 0 220 0 0 1393/08/25 رباط کریم
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,274 50,274 5,000 3,280 2,500 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 50,274 50,274 0 2,500 2,500 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,988 35,988 506 264 242 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 35,988 35,988 1,507 990 880 1393/09/08 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 35,388 35,388 1,001 341 341 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,786 37,786 506 143 143 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,786 37,786 2,002 1,111 1,045 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 37,186 37,186 1,507 319 319 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 37,186 0 500 0 0 1393/09/05 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان سلف 38,703 0 50 0 0 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,988 35,988 0 77 77 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,988 35,988 0 176 176 1393/09/08 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 35,388 35,388 0 88 88 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,786 37,786 0 11 11 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,786 37,786 0 88 88 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 37,186 37,186 0 154 154 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 34,000 34,000 1,000 1,000 1,000 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 34,000 34,000 1,500 1,290 1,290 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 34,000 34,000 1,000 300 300 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 34,000 34,000 500 120 120 1393/09/08 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 34,000 34,000 0 200 200 1393/09/08 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 50,854 52,012 110 264 110 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم نقدی 50,854 50,854 880 22 22 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,854 50,854 0 22 22 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 50,854 50,854 0 42 42 1393/08/24 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 44,974 45,313 110 264 110 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 50,854 50,854 1,210 44 44 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال نقدی 44,974 0 168 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 44,974 44,974 1,071 105 105 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XN پتروشیمی رجال نقدی 44,974 0 63 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 44,974 44,974 0 21 21 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 44,974 44,974 840 336 336 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 44,974 44,974 0 504 504 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,344 57,344 150 30 30 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 57,344 57,344 350 350 350 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 55,951 0 300 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,558 0 100 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 33,571 0 400 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 53,406 0 147 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 53,406 53,406 336 336 336 1393/08/25 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیستم آبانماه سال 1393 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل محل تحویل
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی بندرامام نقدی 29,471 29,471 100 30 30 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 29,768 29,768 400 40 40 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 29,768 30,228 2,000 3,450 2,000 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,745 32,745 4,000 1,500 1,470 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 29,471 29,471 0 10 10 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 29,768 29,768 0 20 20 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,745 32,745 0 510 510 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 29,173 29,173 2,100 380 380 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 29,173 29,173 0 110 110 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 32,745 32,745 300 120 120 1393/09/20 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 32,745 32,745 0 180 180 1393/09/20 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 32,745 0 418 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 29,471 0 3,608 0 0 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 26,791 28,310 220 814 220 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 23,814 23,814 120 60 60 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 29,768 29,768 2,992 286 286 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,865 0 3,000 0 0 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 28,280 28,280 500 360 360 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 23,814 23,814 0 60 60 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 29,768 29,768 0 154 154 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 28,280 28,280 0 140 140 1393/08/28 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات آمورف پتروشیمی تندگویان سلف 34,732 0 1,000 0 0 1393/09/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات آمورف پتروشیمی تندگویان سلف 34,732 34,732 1,000 800 800 1393/09/08 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,497 46,663 450 770 450 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 46,497 46,497 0 308 308 1393/08/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 47,567 48,077 1,408 2,816 1,408 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی 47,720 47,997 700 1,640 700 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 48,638 48,638 4,000 640 640 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 48,638 48,638 0 230 230 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,106 50,106 0 60 60 1393/08/24 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,250 49,250 3,000 200 150 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 160 160 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,250 50,657 500 1,720 500 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,250 50,068 1,000 2,140 1,000 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,325 48,757 100 1,300 100 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 49,250 49,250 518 194 194 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,250 49,250 518 172 129 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 237 237 1393/08/25 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,250 49,250 0 43 43 1393/08/25 انبار کارخانه

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات