موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
شنبه سی و یکم مردادماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 43,300 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 43,400 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 43,200 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 43,500 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 43,000 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 43,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 43,000 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 43,000 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 50,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 50,500 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 49,200 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 48,400 ریال
SM-240 تیتان پرو 52,000 ریال
SM-840 تیتان پرو 57,000 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 56,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 49,500 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 50,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم 48,500 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,000 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 52,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 51,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه سی و یکم مردادماه سال 1394 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 46,700 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 49,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  49,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 6 لویال چین 57,500 ریال
EPS-FSA -H برج 6 لویال چین 58,000 ریال
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 67,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 6 زینگدا چین 58,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 6 زینگدا چین 59,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 3 جامبو شینهو کره 67,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  73,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  71,500 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 60,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-70 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 62,200 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 62,500 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 63,000 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 64,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 64,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه سی و یکم مردادماه سال 1394 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 102,500 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 105,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 102,500 ریال
پلی کربنات (PC)
PC-1100 کره 92,500 ریال
PC-1100 U کره 91,000 ریال
PC-SC1100 کره 92,500 ریال
PC-SC1100 U کره 91,000 ریال
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان - ریال
PC-3022I کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS- GA265 پتروشیمی قائد بصیر 82,500 ریال
PC-ABS-GA265-90913 پتروشیمی قائد بصیر ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 63,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 62,000 ریال
POM-N109LD  کره 63,000 ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 91,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره 93,000 ریال
SOLUMER 871  کره - ریال
SOLUMER 875 کره - ریال
SOLUMER 875 L کره 91,000 ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 92,000 ریال
PA6-KN136 کره 140,000 ریال
PA6-U160 ER کره 110,000 ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223D ِDSM  116,000 ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 120,000 ریال
PA6-B70L آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان 130,000 ریال
PA66-NA40NLE ترکیه 135,000 ریال
PA6-U166 ER کره 130,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 69,500 ریال
EVA-ES-18002 18% کره - ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 69,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 73,500 ریال
EVA-VA910 28% کره - ریال
EVA-EP28025 28% کره - ریال
EVA-EA28150 28% کره - ریال
EVA-EA28400 28% کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه سی و یکم مردادماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 45,400 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 47,800 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 45,400 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 44,800 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 45,800 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 45,800 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 47,800 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 45,500 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,400 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 45,000 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 45,500 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 45,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 50,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 50,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 44,000 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 44,900 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 45,200 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 45,200 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 46,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 44,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 41,500 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  49,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 49,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه بیست و نهم مردادماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 43,500 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 43,500 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 43,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 43,900 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 43,600 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 43,600 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 43,600 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 43,600 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 50,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 51,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 49,500 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 50,000 ریال
SM-240 تیتان پرو 52,000 ریال
SM-840 تیتان پرو 57,000 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 56,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم 63,000 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 50,000 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 50,500 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم 49,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,000 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 53,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 52,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه بیست و نهم مردادماه سال 1394 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 46,400 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 49,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  49,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 6 لویال چین 57,500 ریال
EPS-FSA -H برج 6 لویال چین 58,000 ریال
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 67,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 6 زینگدا چین 59,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 6 زینگدا چین 59,500 ریال
EPS-SE-2000 برج 3 جامبو شینهو کره 67,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  73,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  71,500 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان - ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 60,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-70 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 62,500 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 63,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 66,000 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 66,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 67,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه بیست و نهم مردادماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 45,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 48,800 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 45,800 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 45,200 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 45,800 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 45,500 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 47,800 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,400 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 45,500 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 45,700 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 45,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 45,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 45,700 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 45,200 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 45,300 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 47,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 44,800 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 41,500 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  51,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 51,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-V-020  کره 103,500 ریال
PMMA-CM-205  تایوان 107,000 ریال
PMMA-VH-001  کره - ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 103,500 ریال
پلی کربنات (PC)
PC-1100 کره 92,500 ریال
PC-1100 U کره 91,500 ریال
PC-SC1100 کره 92,500 ریال
PC-SC1100 U کره 91,500 ریال
PC-110 تایوان - ریال
PC-110 U تایوان - ریال
PC-3022I کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1218 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS- GA265 پتروشیمی قائد بصیر 82,500 ریال
PC-ABS-GA265-90913 پتروشیمی قائد بصیر ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 63,000 ریال
POM-M90  چین - ریال
POM-MC90 چین - ریال
POM-FM090  تایوان 62,000 ریال
POM-N109LD  کره 63,500 ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 کره 92,000 ریال
LC-370 کره - ریال
LC-670 کره - ریال
SOLUMER 871  کره - ریال
SOLUMER 875 کره - ریال
SOLUMER 875 L کره 90,000 ریال
پلی آمید (PA)
PA6-KN136CR کره 92,000 ریال
PA6-KN136 کره - ریال
PA6-U160 ER کره 110,000 ریال
PA6 هند - ریال
PA6 بلاروس - ریال
PA6-F223D ِDSM  116,000 ریال
PA6-NB40NLE EUROTEC 120,000 ریال
PA6-B70L آلمان - ریال
PA66-A70S آلمان 130,000 ریال
PA66-NA40NLE ترکیه 135,000 ریال
PA6-U166 ER کره 130,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% کره 69,500 ریال
EVA-ES-18002 18% کره - ریال
EVA-7350 18% تایوان - ریال
EVA-VS430 18% کره 69,500 ریال
EVA-1328 28% کره - ریال
EVA-VA800 28% کره 73,500 ریال
EVA-VA910 28% کره - ریال
EVA-EP28025 28% کره - ریال
EVA-EA28150 28% کره - ریال
EVA-EA28400 28% کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل محل تحویل
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,318 0 0 1,001 110 0 1394/06/11 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,822 31,822 31,822 2,255 1,012 1,012 1394/06/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,822 31,822 31,822 253 143 143 1394/06/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,822 31,822 31,822 1,507 22 22 1394/06/11 شاد آباد
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 31,822 31,822 31,822 0 44 44 1394/06/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 31,822 31,822 31,822 0 22 22 1394/06/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 29,458 29,458 29,458 1,001 869 869 1394/06/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,458 29,458 29,458 1,001 198 198 1394/06/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,458 29,458 29,458 1,507 770 770 1394/06/17 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 29,458 29,458 29,458 0 132 132 1394/06/11 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,974 42,974 42,974 400 20 20 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 45,099 45,099 45,099 500 200 200 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 42,187 0 0 50 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 44,444 44,444 44,444 880 770 374 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 44,444 44,444 44,444 0 132 132 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 44,444 0 0 440 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 44,444 44,444 44,444 660 22 22 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 44,444 44,444 44,444 660 22 22 1394/06/01 شاد آباد
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,777 38,777 38,777 0 22 22 1394/05/31 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 38,777 38,777 38,777 0 21 21 1394/05/31 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 38,777 38,777 38,777 0 21 21 1394/05/31 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل محل تحویل
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 25,501 25,501 25,501 110 40 40 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 25,501 25,501 25,501 990 506 506 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 25,501 25,501 25,501 0 22 22 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 25,501 25,501 25,501 2,540 660 600 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 25,501 25,501 25,501 0 20 20 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 28,051 28,051 28,051 300 480 280 1394/06/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 28,051 28,051 28,051 0 20 20 1394/06/27 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 25,000 0 0 484 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 22,500 22,500 22,500 880 44 44 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند نقدی 20,000 0 0 200 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 22,951 24,025 24,052 132 638 132 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,226 0 0 500 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,863 24,863 24,863 1,000 180 180 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 24,863 24,863 24,863 0 20 20 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,701 37,701 37,701 0 63 63 1394/05/27 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,337 47,670 47,670 1,000 5,110 1,000 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 43,337 45,913 46,850 1,012 4,631 1,012 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 39,003 42,903 42,903 66 1,727 66 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 46,837 48,158 48,555 110 297 110 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 42,153 44,253 44,253 44 352 44 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 40,856 40,856 40,856 957 770 726 1394/06/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام نقدی 40,856 40,856 40,856 990 22 22 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,077 39,077 39,077 3,000 180 180 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,077 39,077 39,077 0 20 20 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,077 39,077 39,077 2,002 1,518 946 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 39,706 39,706 39,706 220 198 198 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 35,169 37,546 38,000 110 704 110 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,077 39,077 39,077 0 187 187 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 40,458 40,818 41,099 1,012 1,540 1,012 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 40,640 40,640 40,640 600 300 300 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم نقدی 40,640 0 0 220 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 40,640 0 0 220 0 0 1394/06/01 تهران
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,325 0 0 484 0 0 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,325 41,313 42,341 1,000 3,110 1,000 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,325 40,373 40,480 1,000 1,190 1,000 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,325 40,325 40,325 0 22 22 1394/05/31 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 40,325 40,325 40,325 1,252 86 86 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 40,325 40,325 40,325 1,252 21 21 1394/06/01 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 40,325 40,325 40,325 0 43 43 1394/06/01 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-HP525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-ZH500M جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 43,500 ریال
PP-ZH550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 43,500 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 43,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 43,900 ریال
PP-ZH510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 43,600 ریال
PP-Z30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-HP552R پتروشیمی جم 43,600 ریال
PP-HP552R پتروشیمی اراک 43,600 ریال
PP-HP552R پتروشیمی مارون 43,600 ریال
PP-ZH552R جامبو نویدزرشیمی - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)              
PP-M1600 ال جی کره 50,200 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 50,300 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-EP548R پلی پروپیلن جم 49,300 ریال
PP-C40R پتروشیمی اراک - ریال
PP-C40R پتروشیمی مارون 50,000 ریال
SM-240 تیتان پرو 52,000 ریال
SM-840 تیتان پرو 57,000 ریال
SM-398 شفاف تیتان پرو 56,500 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم 63,000 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-ZB332L جامبو نویدزرشیمی 50,000 ریال
PP-EP440 L پلی پروپیلن جم 51,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم  و بلاک کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-EP440G پلی پروپیلن جم 49,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 61,000 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو حواله نویدزرشیمی 53,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-ZB332C جامبو نویدزرشیمی 55,200 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 52,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 46,500 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 49,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  49,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9250 فرموسا تایوان - ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-FMS -H برج 6 لویال چین 57,500 ریال
EPS-FSA -H برج 6 لویال چین 58,000 ریال
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 68,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 6 زینگدا چین 60,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 6 زینگدا چین 60,000 ریال
EPS-SE-2000 برج 3 جامبو شینهو کره 67,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  - ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  71,500 ریال
SAN PN127 H چی می تایوان 71,500 ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 60,500 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-70 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,500 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 62,500 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 63,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 66,000 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 66,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 67,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و هفتم مردادماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 46,000 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 48,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 46,200 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 45,500 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 46,000 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 45,500 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 47,800 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 46,500 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 46,000 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 45,800 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 45,300 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 45,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 46,100 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 45,200 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 45,300 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 48,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 47,300 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 43,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  52,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 52,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و ششم مردادماه سال 1394 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) مکان تحویل نوع معامله نوع تسویه سررسید تحویل
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 110 0 46,837 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,458 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 44 0 42,153 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 35,169 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 66 0 39,003 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,252 0 40,325 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,252 0 40,325 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 90 0 38,482 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 0 38,482 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 25,501 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 40,640 تهران نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 0 25,501 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1,012 0 43,337 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 39,706 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 29,458 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 39,077 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 200 100 28,051 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/06/27
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 40,458 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 36,576 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 40,856 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,822 شاد آباد سلف نقدی / اعتباری 1394/06/11
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 40,640 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 110 0 38,027 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 121 0 33,802 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 37,879 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 42,252 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 42,088 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 44,444 شاد آباد نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 484 0 25,000 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 0 24,863 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 44,444 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 42,187 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 44,444 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 0 42,974 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 0 45,099 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 40,640 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 0 22,951 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,458 انبار کارخانه سلف نقدی / اعتباری 1394/06/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 30,318 شاد آباد سلف نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 0 40,325 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 24,226 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,318 شاد آباد سلف نقدی / اعتباری 1394/06/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 39,077 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 0 31,822 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/06/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 0 31,822 انبار کارخانه سلف نقدی / اعتباری 1394/06/17
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 500 0 42,543 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 506 2,508 42,088 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,318 انبار کارخانه سلف نقدی 1394/06/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 880 0 22,500 انبار کارخانه نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 0 39,624 رباط کریم نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,325 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 0 39,624 رباط کریم نقدی نقدی / اعتباری 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 957 0 40,856 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/02
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 40,325 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 25,501 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 100 900 43,337 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 440 44,444 انبار کارخانه نقدی نقدی 1394/06/01

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و ششم مردادماه سال 1394 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 46,300 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 48,100 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) 46,300 ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 45,800 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 46,600 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 45,600 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 47,700 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر - ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 47,500 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله 46,000 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله 46,500 ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 45,500 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 51,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 45,500 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 45,800 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 45,400 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 45,500 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 48,000 ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 48,300 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 43,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-P600 دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) کف بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) کف سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  52,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 52,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات