موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک 39,000 ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی 39,000 ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 46,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 48,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 47,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون - ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 44,500 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم 50,000 ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 43,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 53,700 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 43,000 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 79,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 80,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 78,500 ریال
پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 96,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 95,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  106,000 ریال
  PA6-NB40 NLE ترکیه (EUROTEC) 94,000 ریال
  PA6-NB40 NLIH ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) 105,000 ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)
POM-K300  کره 50,000 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 52,000 ریال
POM-N109LD ال جی کره 56,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 55,000 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان - ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 55,000 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  55,000 ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی 70,000 ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 101,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 104,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 105,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان 88,000 ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره 67,000 ریال
LC-670 ال جی کره 76,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 51,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,500 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 51,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 60,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 60,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 4 تایتا تایوان 65,000 ریال
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 56,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 57,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 4 زینگدا چین 54,500 ریال
EPS-ZKF-302 برج 4 زینگدا چین 54,500 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 65,000 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,500 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 62,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 62,000 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 70,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر 72,000 ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 44,000 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 44,500 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز 43,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 44,000 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 44,000 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 44,000 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 45,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 44,000 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 50,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 43,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 40,900 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 40,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 40,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 43,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 40,500 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 41,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 41,000 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 37,500 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 49,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  46,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 46,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه بیست و نهم تیرماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,741 38,741 38,741 0 200 200 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,854 41,449 42,077 2500 6330 2500 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,741 39,281 39,953 3520 5038 3520 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,743 36,743 36,743 1012 44 44 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,743 36,743 36,743 968 583 319 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 200 4960 200 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 300 5920 300 1395/05/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 1210 11066 1210 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,430 46,382 47,000 600 2460 600 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 300 7080 300 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 46,934 47,609 150 340 150 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 31,541 33,753 34,039 1342 3410 1342 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 42,666 42,777 150 350 150 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 1012 18414 1012 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,873 31,873 31,873 1012 572 572 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 24,841 27,325 27,325 1012 8844 1012 1395/06/12 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,976 54,079 55,000 750 2380 750 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 1518 14938 1518 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,093 42,340 43,109 650 1730 650 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,541 34,014 34,695 1012 4136 1012 1395/05/06 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 506 8888 506 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 36,680 36,680 440 180 140 1395/05/03 شاد آباد
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 50,024 53,762 54,109 100 280 100 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,058 37,058 37,058 1500 440 440 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 39,269 40,119 1000 2760 1000 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,001 39,001 39,001 110 88 88 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 39,116 39,328 1000 2130 1000 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 330 1804 330 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 0 649 649 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,680 36,680 36,680 0 300 300 1395/05/03 شاد آباد
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,058 37,058 37,058 0 1060 1060 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 220 12320 220 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 1012 836 836 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 31,541 33,457 33,590 651 1491 651 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 1012 16126 1012 1395/05/13 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,479 45,479 45,479 660.66 660.66 660.66 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 29,131 32,044 32,044 55 2574 55 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 1298 748 748 1395/05/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 38,092 38,258 518.4 669.6 518.4 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 39,040 39,209 518.4 1188 518.4 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,708 37,708 220 198 110 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,371 38,371 38,371 220 44 22 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,769 37,809 220 264 220 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 24,203 26,623 26,623 2000 16020 2000 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 26,623     506 0 0 1395/05/03 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,587     987 0 0 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,001 39,001 39,001 0 22 22 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,708 37,708 37,708 0 110 110 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,371 38,371 38,371 0 198 198 1395/05/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 0 22 22 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 31,873 31,873 31,873 0 440 440 1395/05/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,472 27,472 27,472 0 66 66 1395/05/13 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,200 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز 42,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 42,700 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,200 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 43,000 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 43,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 43,000 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 42,800 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 41,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 41,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 41,000 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 42,300 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 40,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 40,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 40,000 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 37,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 48,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  45,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 45,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم 49,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 39,000 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 46,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 47,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 47,500 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 47,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 45,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 47,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 53,700 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,500 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  51,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 50,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 51,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 58,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  58,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان 58,000 ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 57,500 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 5 تایتا تایوان 65,000 ریال
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 59,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 5 زینگدا چین 56,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 5 زینگدا چین 56,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 64,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  55,500 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 63,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 62,000 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,000 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 71,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 71,500 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره 78,000 ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)            
PMMA-VH-001 کره - ریال
PMMA-V020 کره 79,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 80,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 78,500 ریال
پلی آمید (PA)              
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 96,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 95,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  106,000 ریال
  PA6-NB40 ترکیه (EUROTEC) 93,500 ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) 125,000 ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) 114,000 ریال
PA66-A70S بادا آلمان 125,000 ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)              
POM-K300  کره 50,500 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 51,500 ریال
POM-N109LD ال جی کره 56,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)              
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 54,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان 56,000 ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 55,000 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی 70,200 ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA900 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)              
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 99,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 99,500 ریال
PC-1100 U جامبو پتروشیمی هنام 88,500 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 99,500 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان 90,000 ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)              
LC-565 ال جی کره 67,000 ریال
LC-670 ال جی کره 77,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) قیمت پایه افزایش عرضه نوع قرارداد نوع تسویه مکان تحویل تاریخ تحویل
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 24,203 1,900 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 37,708 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 38,371 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 37,708 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 37,708 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 37,708 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 220 27,472 1,078 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 29,131 0 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 661 45,479 0 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 30,025 792 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 31,541 0 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 220 27,472 792 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 36,680 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 36,680 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 37,708 0 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 39,001 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 37,708 0 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,500 37,058 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 36,680 0 نقدی نقدی شاد آباد 1395/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 110 30,025 396 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 50,024 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 987 44,587 0 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1395/05/03
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,012 31,541 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/06
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 36,093 300 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 24,841 506 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/06/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 220 31,514 1,298 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 31,873 440 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 220 31,514 792 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/13
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 39,938 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,342 31,541 0 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 39,938 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 506 26,623 1,298 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 24,203 240 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 40,430 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 41,976 350 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 24,203 1,144 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 26,623 240 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/25
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 60 26,623 140 سلف نقدی انبار کارخانه 1395/05/10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 968 36,743 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 36,743 0 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 38,854 2,250 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 38,741 3,190 نقدی نقدی انبار کارخانه 1395/05/03

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 36,680 37,829 37,998 38,359 252 1260 252 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,741 38,741 38,741 38,741 500 280 240 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,048 40,856 41,072 41,448 1000 3440 1000 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 36,680 40,348 40,348 40,348 504 12936 504 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 37,058 37,058 37,058 37,058 1012 110 88 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 31,541 33,809 33,822 33,859 220 616 220 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 31,541 34,695 34,695 34,695 220 2068 220 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 31,541 33,444 33,717 34,059 1012 2134 1012 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 36,680 37,080 37,163 37,338 1012 1474 1012 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 31,541 34,019 34,072 34,209 300 1500 300 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 31,541 33,563 33,910 34,409 1518 5566 1518 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 31,541 33,049 33,453 33,809 840 1500 840 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,743 36,743 36,743 36,743 990 154 88 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,371 38,371 38,371 38,371 110 44 44 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,539 36,229 36,299 36,669 506 1573 506 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,202 35,202 35,202 35,202 506 22 22 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,058 37,058 37,058 37,058 2002 1100 946 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,708 37,729 37,813 38,012 1408 1518 1408 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 34,539       110 66 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 36,680       650 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,743       480 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 38,741       1012 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,835       220 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,065       220 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 35,202       220 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 34,539       110 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 35,202       110 0 0 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,058 37,058 37,058 37,058 0 1056 1056 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,741 38,741 38,741 38,741 0 60 60 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,058 37,058 37,058 37,058 0 66 66 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 36,743 0 902 902 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,371 38,371 38,371 38,371 0 66 66 1395/05/02 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن)  افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 418 37,708 41,478 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 110 0 34,539 37,992 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 110 0 35,202 38,722 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 110 0 34,539 37,992 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 35,202 38,722 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 2,002 0 37,058 40,763 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 35,202 38,722 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,065 44,071 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 40,835 44,918 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 0 34,539 37,992 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1,012 0 38,741 42,615 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 480 0 36,743 40,417 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 0 38,371 42,208 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 396 36,743 40,417 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 840 0 31,541 34,695 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 506 31,541 34,695 سلف نقدی 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 506 506 36,680 40,348 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 506 506 31,541 34,695 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 0 31,541 34,695 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 220 0 31,541 34,695 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 506 37,058 40,763 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 300 0 31,541 34,695 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 650 0 36,680 40,348 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 200 800 38,048 456,576 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 240 260 38,741 42,615 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 252 36,680 40,348 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 252 252 36,680 40,348 نقدی نقدی 1395/05/02 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم تیرماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 49,500 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  50,500 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 49,500 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 50,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 53,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  54,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان 53,000 ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 53,500 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 5 تایتا تایوان 64,000 ریال
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 58,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 59,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 5 زینگدا چین 56,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 5 زینگدا چین 56,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 63,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  56,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  55,500 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 61,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 63,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 62,000 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,000 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 80,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 79,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 79,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر 80,000 ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره 78,000 ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم تیرماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 38,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 38,500 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 46,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 45,500 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 43,500 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 46,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 48,000 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 43,500 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 47,000 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 53,700 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 45,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون - ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
چهارشنبه بیست و سوم تیرماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 44,200 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 45,200 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 42,700 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 43,200 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 42,000 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 44,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 42,800 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 43,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 45,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 41,500 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 44,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 40,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 41,300 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 41,300 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 37,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 40,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 45,500 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  44,700 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 44,700 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم 49,000 ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات