موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه یازدهم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 37,035 37,777 37,777 37,777 200 300 200 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,802 37,802 37,802 37,802 1000 880 860 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,165 42,109 42,336 43,259 1500 3680 1500 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان نقدی 37,617 37,617 37,617 37,617 480 48 48 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 31,844 32,559 32,960 33,951 1500 2060 1500 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 37,035 40,738 40,738 40,738 400 12340 400 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 960 168 168 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 31,844 34,259 34,496 34,820 800 2440 800 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 506 220 220 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 31,844 33,109 33,568 34,126 440 858 440 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 34,173 34,173 34,173 34,173 105 42 21 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 31,844 32,579 32,811 33,139 440 726 440 1395/05/16 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه یازدهم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز قیمت پایه نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 990 572 42070 38246 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 110 42802 38911 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 220 220 42802 38911 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 550 40462 36784 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 504 35028 31844 نقدی نقدی / اعتباری 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 252 0 40738 37035 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 105 0 40738 37035 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1012 1012 35028 31844 سلف نقدی 1395/05/26 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 220 40738 37035 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 220 220 35028 31844 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 105 37590 34173 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 220 220 35028 31844 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 506 506 41015 37287 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 500 300 35028 31844 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 216 0 40462 36784 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 41015 37287 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 400 0 40738 37035 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1500 0 35028 31844 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 240 240 41378 37617 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 480 480 39022 35475 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 1000 457980 38165 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1000 0 41582 37802 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 200 0 40738 37035 نقدی نقدی 1395/05/16 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه پنجم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,756 41,756 41,756 41,756 200.2 200.2 200.2 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,475 35,475 35,475 35,475 506 44 44 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,287 37,320 37,380 37,479 1012 1133 1012 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان نقدی 37,617 37,617 37,617 37,617 240 24 24 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,280 38,367 38,444 220 264 220 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 38,165 43,368 43,368 43,368 77 869 77 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 38,971 38,971 38,971 38,971 506 66 44 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 35,475 35,475 35,475 35,475 220 66 66 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 39,177 39,177 39,177 39,177 506 88 88 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 41,151 41,151 41,151 41,151 220 99 99 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,809 35,509 36,101 36,859 506 946 506 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 24 24 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 34,809 34,809 34,809 34,809 0 140 140 1395/05/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,911 38,911 38,911 38,911 0 154 154 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 42,406 48,333 48,363 48,555 165 1518 165 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 26,116 28,727 28,727 28,727 3000 12580 3000 1395/05/30 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 2000 16040 2000 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,911       220 22 0 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,728       506 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 35,475       352 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 43,251 43,251 43,251 43,251 0 20.16 20.16 1395/05/06 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,802 38,120 38,320 38,899 1000 1720 1000 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,165 41,613 41,866 42,309 1500 4700 1500 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 37,035 40,738 40,738 40,738 400 6480 400 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 960 144 144 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,971 38,971 38,971 38,971 4400 3916 3894 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,906 41,888 42,103 42,519 2000 5450 2000 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,205 51,279 52,187 54,566 750 1920 750 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,569 45,000 45,405 49,999 650 1690 650 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,161 47,140 47,533 47,800 150 350 150 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,161 43,209 43,454 44,888 150 490 150 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,376 41,777 42,630 43,650 600 1510 600 1395/05/11 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,440 53,119 53,213 53,409 100 200 100 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 1056 10252 1056 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,844 33,510 33,896 34,402 1012 2442 1012 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 160 6120 160 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,971 38,971 38,971 38,971 0 506 506 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 31,844 33,759 33,952 34,402 1012 2530 1012 1395/05/17 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 25,333 25,333 25,417 26,234 4994 5390 4994 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,054 32,054 32,054 32,054 1012 1012 1012 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,246 39,069 39,222 40,109 1500 3140 1500 1395/05/17 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,035 37,035 37,035 37,035 340 160 160 1395/05/11 شاد آباد
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,363 39,363 39,363 39,363 220 154 154 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,784 36,784 36,809 36,858 144 168 144 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,784 36,784 36,784 36,784 1012 110 110 1395/05/11 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,756 41,759 41,765 41,777 63 84 63 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,784 36,784 36,784 36,784 1540 253 165 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 26,116 28,727 28,727 28,727 3498 11352 3498 1395/05/11 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه پنجم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,252 45,252 45,252 45,252 987 21 21 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 38,246 39,200 39,369 40,444 1500 3130 1500 1395/05/18 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,821 27,821 27,821 27,821 1012 1012 1012 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,035 37,035 37,035 37,035 0 20 20 1395/05/11 شاد آباد
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,363 39,363 39,363 39,363 0 44 44 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,784 36,784 36,784 36,784 0 1375 1375 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان سلف 29,357 32,292 32,292 32,292 66 1881 66 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,789 32,767 32,767 32,767 506 7414 506 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,266 34,392 34,392 34,392 2002 14762 2002 1395/06/03 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 1000 380 280 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,789 32,767 32,767 32,767 1012 15895 1012 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 34,809       187 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,379       220 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 34,809       55 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان نقدی 35,475       480 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 43,815       200 0 0 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,784 36,784 36,784 36,784 0 220 220 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,784 36,784 36,784 36,784 0 858 858 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,617 37,617 37,617 37,617 0 96 96 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,971 38,971 38,971 38,971 0 88 88 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,177 39,177 39,177 39,177 0 374 374 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 28,902 31,792 31,792 31,792 297 13090 297 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,821 27,821 27,821 27,821 1298 726 506 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,246 39,222 39,523 39,999 880 2728 880 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 34,809 34,809 34,809 34,809 3500 300 280 1395/05/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,784 36,784 36,784 36,784 990 220 132 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,669 39,056 39,444 518.4 972 518.4 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 39,189 39,457 39,809 518.4 1296 518.4 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 630 630 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,821 27,821 27,821 27,821 0 220 220 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,911 38,911 38,911 38,911 110 22 22 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 38,246 38,666 38,720 38,777 220 440 220 1395/05/12 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,728 31,600 31,600 31,600 300 7200 300 1395/05/30 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 28,728 31,600 31,600 31,600 400 8440 400 1395/05/25 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 45,252 45,252 45,252 45,252 300.3 300.3 300.3 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم نقدی 34,809 34,809 34,809 34,809 209 110 110 1395/05/11 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,266 34,392 34,392 34,392 1012 19283 1012 1395/05/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,911 38,911 38,911 38,911 220 66 66 1395/05/11 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز تاریخ تحویل نوع قرارداد نوع تسویه مکان تحویل
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 220 1,782 31,266 34,392 1395/06/03 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 110 396 29,789 32,767 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 66 0 29,357 32,292 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 220 792 27,821 30,603 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,246 42,070 1395/05/18 سلف نقدی انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 987 0 45,252 49,777 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 3,432 26,116 28,727 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,540 0 36,784 40,462 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 63 0 41,756 45,931 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,784 40,462 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 144 0 36,784 40,462 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 220 0 39,363 43,299 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 340 0 37,035 40,738 1395/05/11 نقدی نقدی شاد آباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,246 42,070 1395/05/17 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,012 0 32,054 35,259 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 506 0 28,728 31,600 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 66 4,928 25,333 27,866 1395/07/05 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 330 31,844 35,028 1395/05/17 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 60 100 26,116 28,727 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 1,012 0 31,844 35,028 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 66 990 26,116 28,727 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 0 51,440 56,584 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 600 0 36,376 436,512 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 150 0 40,161 120,483 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 0 40,161 120,483 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 0 40,569 121,707 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 0 42,205 126,615 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 250 1,750 38,906 466,872 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 330 4,070 38,971 42,868 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 37,287 41,015 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 400 0 37,035 40,738 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 1,000 38,165 457,980 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 0 37,802 41,582 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز تاریخ تحویل نوع قرارداد نوع تسویه مکان تحویل
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 252 0 43,815 48,196 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 480 480 35,475 39,022 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 2,900 26,116 28,727 1395/05/30 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 1,900 26,116 28,727 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 165 0 42,406 508,872 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 0 34,809 38,289 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 40,379 44,416 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 0 34,809 38,289 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 220 0 41,151 45,266 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم 187 0 34,809 38,289 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 39,177 43,094 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 35,475 39,022 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 38,971 42,868 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 77 0 38,165 457,980 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 240 240 37,617 41,378 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 0 37,287 41,015 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 35,475 39,022 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 200 0 41,756 45,931 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 220 220 38,911 42,802 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 220 792 31,266 34,392 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 352 0 35,475 39,022 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 209 0 34,809 38,289 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 0 38,911 42,802 1395/05/12 نقدی نقدی انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 300 0 45,252 49,777 1395/05/11 نقدی نقدی / اعتباری انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 220 0 38,246 42,070 1395/05/12 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 200 28,728 31,600 1395/05/30 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 0 38,246 42,070 1395/05/12 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 110 0 38,911 42,802 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 0 38,246 42,070 1395/05/12 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 300 28,728 31,600 1395/05/25 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 0 38,246 42,070 1395/05/12 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 440 36,784 40,462 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,500 0 34,809 38,289 1395/05/26 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 38,246 42,070 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 220 1,078 27,821 30,603 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 297 0 28,902 31,792 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 792 29,789 32,767 1395/05/20 سلف نقدی انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,287 41,015 1395/05/11 نقدی نقدی انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)            
PMMA-VH-001 کره 79,000 ریال
PMMA-V020 کره 79,500 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 80,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 78,000 ریال
پلی آمید (PA)              
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 96,500 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 95,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  106,000 ریال
  PA6-NB40 ترکیه (EUROTEC) 93,500 ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) 125,000 ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) 114,000 ریال
PA66-A70S بادا آلمان 125,000 ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)              
POM-K300  کره 50,500 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 51,500 ریال
POM-N109LD ال جی کره 55,000 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)              
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 56,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان 57,500 ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 56,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی 70,200 ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA900 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)              
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 103,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 107,000 ریال
PC-1100 U جامبو پتروشیمی هنام 90,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره 106,000 ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)              
LC-565 ال جی کره 67,000 ریال
LC-670 ال جی کره 77,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 51,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  54,000 ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 51,000 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 51,000 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 59,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  59,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان 59,000 ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 59,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 5 تایتا تایوان 65,000 ریال
EPS-FMS -H برج 5 لویال چین 56,000 ریال
EPS-FSA -H برج 5 لویال چین 56,500 ریال
EPS-ZKF-301 برج 5 زینگدا چین 55,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 5 زینگدا چین 55,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 64,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  55,500 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  55,500 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 60,000 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 62,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر 61,000 ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 61,000 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 70,000 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 70,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره 78,000 ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 39,000 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 39,300 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 39,000 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک 39,000 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 48,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 48,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 47,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک - ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 52,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 49,500 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 44,500 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 52,500 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 42,500 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 53,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون 42,500 ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون 41,500 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 44,200 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز 43,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 44,200 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 44,200 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 44,000 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 45,000 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 45,000 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 43,600 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 40,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 39,700 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 40,000 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 40,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 40,500 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 40,500 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,500 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 37,300 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 49,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  47,500 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 47,500 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم 49,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 37,035 40,738 40,738 40,738 504 16968 504 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 37,035 37,369 37,705 39,219 336 672 336 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 34,173 34,173 34,173 34,173 252 231 231 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 31,844 34,013 34,621 35,028 1008 4914 1008 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 31,844 33,699 34,009 34,444 1012 2772 1012 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 31,844 33,739 33,909 34,159 1012 2112 1012 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,035 37,035 37,035 37,035 506 330 286 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 34,173 34,173 34,173 34,173 0 21 21 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 37,287 37,287 37,287 37,287 506 374 374 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 31,844 33,769 34,031 35,028 1496 4334 1496 1395/05/19 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 31,844 34,244 34,548 35,028 1500 4180 1500 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,035 37,035 37,035 37,035 0 220 220 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,287 37,287 37,287 37,287 0 132 132 1395/05/10 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده قیمت پایه عرضه (تن) افزایش عرضه نوع قرارداد نوع تسویه تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 31,844 1,000 500 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 31,844 990 506 سلف نقدی 1395/05/19 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 37,287 506 506 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37,035 506 506 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 31,844 506 506 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 31,844 506 506 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 31,844 1,008 0 نقدی نقدی / اعتباری 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 34,173 252 252 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 37,035 336 0 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 37,035 252 252 نقدی نقدی 1395/05/10 انبار کارخانه

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات