موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و نهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی میانگین  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,422 33,680 33,759 440 900 440 1395/07/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف 47,366     300.3 0 0 1395/07/13 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 52,343 52,343 52,343 100 50 50 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,888     110 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 36,958 37,204 37,599 1000 1260 1000 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,106     220 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,036 39,689 39,839 660 1034 660 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 37,375 38,659 38,720 506 1705 506 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 40,875 40,875 40,875 0 231 231 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 40,875 40,875 40,875 506 319 275 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,006 30,051 30,806 682 1232 682 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,840 38,939 39,557 506 3190 506 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,000 33,000 33,000 902 19976 902 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 39,036 39,036 39,036 0 237.6 237.6 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 39,036 39,036 39,036 799.2 561.6 561.6 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 37,908 37,908 37,908 0 24 24 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 37,908 37,908 37,908 480 36 36 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد نقدی 44,500     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 44,500     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 44,500     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,609 37,609 37,609 0 66 66 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,609 37,609 37,609 220 176 154 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 41,000     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 40,988 43,485 43,888 432 1425.6 432 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 44,000     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 39,710 39,710 39,710 0 176 176 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 39,710 39,710 39,710 220 44 44 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 44,000     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 48,717     302.4 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 40,000     50 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,438 46,438 46,438 504 60.48 60.48 1395/07/04 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 61,446     100 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,101 39,467 39,789 100 150 100 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 29,706 31,612 32,700 200 1120 200 1395/07/25 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 27,005 27,347 27,800 2000 3560 2000 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر نقدی 34,574 34,817 35,074 110 187 110 1395/07/05 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز سلف 42,128 49,738 49,851 150 650 150 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز سلف 40,814 45,086 48,319 150 500 150 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 35,248 35,248 35,248 168 24 24 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان نقدی 35,248 35,248 35,248 480 24 24 1395/07/04 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه بیست و نهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه  (ریال) قیمت پایانی میانگین  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 37,382 41,120 41,120 315 3234 315 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 37,382 37,382 37,382 399 399 399 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,908 40,333 41,001 250 1390 250 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,375 38,209 39,001 2500 3530 2500 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 32,422 33,593 34,109 700 1640 700 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 32,422 32,999 33,158 462 882 462 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 37,609     126 0 0 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,958 36,958 36,958 0 864 864 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 36,958 36,958 36,958 960 168 96 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 27,005 27,832 30,050 2530 5060 2530 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 27,005 27,005 27,005 0 980 980 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 27,005 27,005 27,005 2000 2580 1020 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,636 33,136 33,136 1320 2156 1320 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 36,958 37,645 38,079 726 1100 726 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 29,165 29,165 29,165 110 110 110 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,488 34,636 34,636 946 10461 946 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,382 39,751 40,000 220 946 220 1395/07/04 شاد آباد
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 32,422 33,582 34,255 1012 2706 1012 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,128 49,947 50,559 500 1890 500 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,382 37,952 38,299 440 704 440 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,785 40,158 40,218 110 154 110 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,814 44,812 45,504 500 1270 500 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,488 33,354 34,413 1430 4554 1430 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 32,422 33,472 34,009 2024 3850 2024 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,590 48,581 48,666 100 290 100 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,590 49,594 50,129 50 290 50 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,408 49,129 49,561 50 150 50 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,130 44,824 46,509 700 1590 700 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,036 41,713 42,939 1000 3280 1000 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,092 38,227 38,666 1000 1980 1000 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,006 30,099 30,459 1210 2552 1210 1395/07/26 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,036 39,994 40,809 1500 4160 1500 1395/07/04 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 46,438 46,438 46,438 300.3 300.3 300.3 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 32,422 33,114 33,299 651 1827 651 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,574 34,574 34,574 0 320 320 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,574 34,574 34,574 3000 80 60 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 27,005 27,005 27,005 0 1144 1144 1395/07/23 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 27,005 27,005 27,005 2992 3938 1848 1395/07/23 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,908 39,288 40,225 500 1320 500 1395/07/04 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا نماد تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 HDEX5L پتروشیمی مارون 330 506 36,796 40,475 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R PPHP552RWP پتروشیمی شازند 500 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 HD7000FWP پتروشیمی مهر 506 0 36,796 40,475 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 LDLF0190WP پتروشیمی آریا ساسول 990 220 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی 1102L PP1102LJ پتروشیمی رجال 651 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 LDLH0075PP پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 DSBR1712RWP پتروشیمی تخت جمشید 101 0 41,893 46,082 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی / اعتباری
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 LSBR1502RWP پتروشیمی تخت جمشید 504 0 45,345 49,879 انبار کارخانه سلف 1395/07/07 نقدی / اعتباری
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV HD62107UVPP پتروشیمی لرستان 480 0 35,213 38,734 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C PPZB332CJ نوید زرشیمی 210 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22402 LLD22402WP پتروشیمی مهاباد 480 480 37,839 41,622 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 LSBR1502WP پتروشیمی بندرامام 300 0 45,345 49,879 انبار کارخانه سلف 1395/07/07 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C PPZR230CJ نوید زرشیمی 315 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 HDHB0035PP پتروشیمی بندرامام 360 0 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L PPZH510LJ نوید زرشیمی 420 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 HDHB0035J پتروشیمی بندرامام 240 0 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 HD7000FWP پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,796 40,475 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J PPZH550JJ نوید زرشیمی 504 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی بوتادین رابر 1220 PBR1220WWP پتروشیمی تخت جمشید 302 0 46,387 51,025 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی / اعتباری
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R PPZR340RJ نوید زرشیمی 126 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 DSBR1500WP پتروشیمی بندرامام 300 0 46,252 50,877 انبار کارخانه سلف 1395/07/07 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R PPRP340RWP پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L PPEP440LWP پلی پروپیلن جم 440 0 37,372 41,109 شاد آباد نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP510L PPHP510LWP پلی پروپیلن جم 1,518 550 32,413 35,654 انبار کارخانه سلف 1395/07/04 نقدی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 PPPYI250WP پتروشیمی پلی نار 500 0 32,413 35,654 انبار کارخانه سلف 1395/07/07 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی اروند 60 2,940 27,216 32,659 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525J PPHP525JWP پلی پروپیلن جم 1,518 0 32,626 35,888 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی / اعتباری
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی اروند 66 2,948 27,216 32,659 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 LDLF0200PP پتروشیمی بندرامام 1,500 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی اروند 66 946 27,216 32,659 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 HDHI0500PP پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,539 37,992 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی بندرامام 66 2,926 27,216 32,659 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA LLD0209AAWP پتروشیمی شازند 500 0 38,066 41,872 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 HDEX3WP پتروشیمی شازند 1,000 0 37,775 453,300 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 ABSSD0150PP پتروشیمی تبریز 100 0 52,183 57,401 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی استایرن انبساطی 400 PSE400CJ پتروشیمی تبریز 50 0 39,144 117,432 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 PSE300J پتروشیمی تبریز 150 0 40,319 120,957 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی استایرن انبساطی 200 PSE200J پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 120,957 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 PSGPPS1540PP پتروشیمی تبریز 700 0 40,872 122,616 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 PSHIPS7240PP پتروشیمی تبریز 700 0 42,133 126,399 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی ABS75NWP پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,258 67,383 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D LD2420DPP پتروشیمی امیرکبیر 220 1,980 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 HDEX3L پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 38,065 456,780 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA LLD0209AAPP پتروشیمی امیرکبیر 440 2,860 38,066 41,872 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه بیست و یکم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا نماد تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی غدیر 60 2,940 27,216 32,659 انبار کارخانه سلف 1395/07/17 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی غدیر 60 1,940 27,216 32,659 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22403 LLD22403WP پتروشیمی لرستان 50 0 37,839 41,622 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 PVCS70WP پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 35,925 انبار کارخانه سلف 1395/07/18 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 PVCS70WP پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 35,925 انبار کارخانه سلف 1395/07/10 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 HD52502WP پتروشیمی جم 220 0 40,066 44,072 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU HD52502SUWP پتروشیمی جم 110 0 40,847 44,931 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N HDCRP100NWP پتروشیمی جم 2,002 0 38,065 456,780 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 HD52518WP پتروشیمی جم 2,002 0 34,539 37,992 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 HDBL3PP پتروشیمی جم 99 0 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PETBG781J پتروشیمی تندگویان 704 0 29,820 32,802 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA MD3840UAPP پتروشیمی تبریز 600 0 36,094 433,128 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 PETTG641J پتروشیمی تندگویان 1,012 0 27,578 30,335 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PETBG825J پتروشیمی تندگویان 1,122 0 31,298 34,427 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PETBG821J پتروشیمی تندگویان 1,012 0 31,298 34,427 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PETTG645J پتروشیمی تندگویان 682 0 27,578 30,335 انبار کارخانه سلف 1395/07/20 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T LDEP1922TWP پتروشیمی لاله 506 0 39,438 43,381 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 LD2102TN42WP پتروشیمی لاله 506 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA LLD0209AAJ پتروشیمی امیرکبیر 200 800 38,066 41,872 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 LDLF2004TC37WP پتروشیمی لاله 506 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 LD2100TN00PP پتروشیمی لاله 216 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LD2102TX00PP پتروشیمی لاله 518 0 38,764 42,640 انبار کارخانه نقدی 1395/06/29 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 HDBL3WP پلیمر کرمانشاه 480 480 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C PPMR230CL پتروشیمی مارون 330 506 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30S PPC30SL پتروشیمی مارون 880 1,012 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی C30G PPC30GL پتروشیمی مارون 110 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30G PPZ30GL پتروشیمی مارون 220 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 HDBL3L پتروشیمی مارون 220 506 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/28 نقدی

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه بیستم شهریورماه سال 1395 |

پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)            
PMMA-VH-001 کره 82,500 ریال
PMMA-V020 کره 83,000 ریال
PMMA-CM-205 تایوان 81,000 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
PMMA-IH830 کره 81,000 ریال
پلی آمید (PA)              
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) 100,000 ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) 100,000 ریال
PA6-F223 ِDSM  105,000 ریال
  PA6-NB40 ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA66-NA40  ترکیه (EUROTEC) 125,000 ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
پلی استال(POM)              
POM-K300  کره 53,500 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 فرموسا تایوان 54,500 ریال
POM-N109LD ال جی کره 56,500 ریال
اتیل وینیل استات (EVA)              
EVA-1316 18% هانوا کره جنوبی 59,500 ریال
EVA-7350 18% فرموسا تایوان 59,500 ریال
EVA-VS430 18% پتروشیمی هنام 59,500 ریال
EVA-ES-18002 18% ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 28% هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-VA800 28% پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA900 28% پتروشیمی هنام - ریال
پلی کربنات (PC)              
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام 101,000 ریال
PC-1100 U پتروشیمی هنام 106,000 ریال
PC-1100 U جامبو پتروشیمی هنام - ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره - ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان 92,000 ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1518 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1822 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
پلی اولفین الاستومر(POE)              
LC-565 ال جی کره 79,000 ریال
LC-670 ال جی کره 84,000 ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه بیستم شهریورماه سال 1395 |

 پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 پتروشیمی تبریز 50,000 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  - ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان 50,500 ریال
GPPS-861N تایتا تایوان 50,500 ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-818 تایتا تایوان - ریال
GPPS-818K تایتا تایوان - ریال
  پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 پتروشیمی تبریز 56,000 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  56,000 ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان 54,000 ریال
پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T برج 6 تایتا تایوان 62,000 ریال
EPS-FMS -H برج 7 لویال چین 54,000 ریال
EPS-FSA -H برج 7 لویال چین 55,000 ریال
EPS-ZKF-301 برج 6 زینگدا چین 53,000 ریال
EPS-ZKF-302 برج 6 زینگدا چین 53,000 ریال
EPS-SE-2000 جامبو شینهو کره 64,500 ریال
EPS-SE-2500 جامبو شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 جامبو سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-300 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-400 پتروشیمی تبریز - ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  62,000 ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  62,000 ریال
SAN PN127 N چی می تایوان ریال
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 پتروشیمی تبریز 57,500 ریال
ABS-50 N  پتروشیمی قائد بصیر 59,000 ریال
ABS-40 N  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره 60,500 ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-50-10415 پتروشیمی قائد بصیر 68,500 ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر 69,000 ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر 65,000 ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر 78,000 ریال
ABS-70-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه بیستم شهریورماه سال 1395 |

  پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-V30S پتروشیمی اراک - ریال
PP-HP502P پلی پروپیلن جم - ریال
PP-HP550J پلی پروپیلن جم 40,000 ریال
PP-HP550J جامبو نویدزرشیمی - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک - ریال
PP-C30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-HP510 L پلی پروپیلن جم 39,500 ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 جامبو پلی نار  - ریال
PP-Z30S پتروشیمی مارون 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی جم 39,500 ریال
PP-552R پتروشیمی اراک - ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
  پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره 55,000 ریال
PP-J740 هیوسانگ کره 55,000 ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R پلی پروپیلن جم 53,500 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک 56,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی مارون 54,000 ریال
PP-RP340N شفاف پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340R شفاف پلی پروپیلن جم 41,700 ریال
pp-j550s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s شفاف پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L پلی پروپیلن جم 48,000 ریال
 پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 پتروشیمی اراک - ریال
PP-440G پلی پروپیلن جم - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره 55,000 ریال
PP-ZR230(5416) جامبو نویدزرشیمی 43,800 ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C جامبو نویدزرشیمی 51,000 ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون - ریال
PP-MR230C کف پتروشیمی مارون 42,700 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه بیستم شهریورماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,000 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43,600 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز 45,000 ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 44,300 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 46,500 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 44,200 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 44,200 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 43,000 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی آریا ساسول - ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 44,000 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 40,700 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 40,800 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 40,300 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 41,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون - ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 42,800 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 42,800 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 39,000 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 38,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک 41,000 ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  44,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 44,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه شانزدهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 27,216 32,659 32,659 32,659 2992 11242 2992 1395/07/10 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,372 37,429 37,466 37,499 330 418 330 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 32,413 32,839 32,861 32,870 220 440 220 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 32,413 33,029 33,225 33,619 1012 2024 1012 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,065 38,409 38,422 38,489 60 240 60 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,065 38,309 38,475 39,309 2500 3040 2500 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 36,796 38,119 38,259 38,959 60 190 60 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,764 38,764 38,764 38,764 2200 352 330 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 38,764 0 550 550 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,066 38,171 38,269 38,765 4400 5060 4400 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,820 32,802 32,802 32,802 704 13508 704 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,298 34,427 34,427 34,427 1210 10351 1210 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,298 32,888 33,608 34,427 1122 5511 1122 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 31,561 31,561 31,672 31,899 297 429 297 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,578 28,666 28,788 28,888 1518 3146 1518 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,578 27,578 27,578 27,578 682 704 682 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 32,413 32,900 33,196 33,539 651 1848 651 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 37,775 38,509 38,764 39,699 1500 2820 1500 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,066 38,066 38,066 38,066 1000 300 260 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,066 38,066 38,066 38,066 0 740 740 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند سلف 33,884 33,884 33,884 33,884 2000 2020 2000 1395/06/30 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 52,183 52,183 52,183 52,183 100 50 50 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,030 39,030 39,030 39,030 300 130 110 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 39,030 39,030 39,030 39,030 0 120 120 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,319 50,289 50,289 50,289 100 450 100 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,319 49,288 49,288 49,288 100 480 100 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,144 48,509 49,329 50,899 50 310 50 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,872 44,000 44,316 45,113 700 1300 700 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,133 48,669 49,316 50,509 700 1770 700 1395/06/21 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,893 41,893 41,893 41,893 201.6 141.12 141.12 1395/06/21 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف 45,345 45,345 45,345 45,345 504 141.12 120.96 1395/06/31 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف (مچینگ) 45,345 45,345 45,345 45,345 0 20.16 20.16 1395/06/31 انبار کارخانه
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,387       302.4 0 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,847 40,847 40,847 40,847 220 44 44 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,066 40,066 40,066 40,066 220 22 22 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,213 35,213 35,213 35,213 506 66 66 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,213 35,213 35,213 35,213 0 22 22 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,539 34,539 34,539 34,539 2002 198 198 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 34,539 0 418 418 1395/06/21 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه شانزدهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 33,452       198 0 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,065 38,419 38,883 40,001 2002 2475 2002 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 39,030 39,030 39,030 39,030 506 44 44 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,372 38,505 38,918 39,307 220 594 220 1395/06/21 شاد آباد
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 38,653 38,653 38,653 38,653 110 110 110 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 32,626 33,499 33,546 33,627 3014 5434 3014 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,372 37,372 37,372 37,372 220 264 220 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 36,927 0 48 48 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 40,709 40,995 41,519 518.4 1209.6 518.4 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 38,764 38,764 38,764 220 22 22 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 38,764 0 198 198 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 38,764 38,764 38,764 1015.2 324 216 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 38,764 0 799.2 799.2 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 39,438       220 0 0 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,764       220 0 0 1395/06/22 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر نقدی 34,539       1342 11 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 36,927 36,927 36,927 36,927 220 110 110 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 36,927 0 110 110 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 36,796 36,796 36,796 36,796 330 396 264 1395/06/31 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 36,796 36,796 36,796 36,796 0 66 66 1395/06/31 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 29,938 35,925 35,925 35,925 500 9240 500 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 29,938 35,925 35,925 35,925 500 8140 500 1395/07/04 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 27,216 32,659 32,659 32,659 1500 13460 1500 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 27,216 32,659 32,659 32,659 1518 15312 1518 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 27,216 32,659 32,659 32,659 2992 12276 2992 1395/07/13 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,438       110 0 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,764 38,869 39,010 39,269 1210 1694 1210 1395/06/21 انبار کارخانه
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 61,258       100 0 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 27,216 32,659 32,659 32,659 2000 13840 2000 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 27,216 32,659 32,659 32,659 3000 10500 3000 1395/07/10 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,796 36,796 36,796 36,796 1012 528 374 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,796 36,796 36,796 36,796 0 638 638 1395/06/21 انبار کارخانه
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف 46,252 46,252 46,252 46,252 270.27 160.16 160.16 1395/06/31 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,927       240 0 0 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,927 37,079 37,338 37,777 1500 2280 1500 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,539 34,539 34,539 34,539 3000 100 100 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 34,539 0 300 300 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,764 39,402 39,581 41,111 1000 2320 1000 1395/06/21 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,764 40,560 40,936 42,000 1000 3170 1000 1395/06/21 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه شانزدهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا نماد تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 LDLF0190WP پتروشیمی آریا ساسول 990 220 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 LD2100TN00PP پتروشیمی لاله 518 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/22 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ LLD22501KJPP پتروشیمی جم 506 0 39,030 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 HD52518PP پتروشیمی جم 2,002 0 34,539 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 LD2102TX00PP پتروشیمی لاله 1,015 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/22 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N HDCRP100NPP پتروشیمی جم 2,002 0 38,065 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 HDHB0035J پتروشیمی بندرامام 240 0 36,927 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 HDHB0035PP پتروشیمی بندرامام 1,500 0 36,927 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 HDEX5L پتروشیمی امیرکبیر 60 0 36,796 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی بندرامام 66 2,926 27,216 انبار کارخانه سلف 1395/07/10 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP565S PPHP565SWP پتروشیمی شازند 2,000 0 33,884 انبار کارخانه سلف 1395/06/30 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 LDLH0075PP پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 DSBR1500WP پتروشیمی بندرامام 270 0 46,252 انبار کارخانه سلف 1395/06/31 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 HD7000FWP پتروشیمی ایلام 1,012 0 36,796 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 LDLF0200PP پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 HDHI0500PP پتروشیمی بندرامام 3,000 0 34,539 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA LLD0209AAWP پتروشیمی شازند 1,000 0 38,066 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی اروند 60 1,440 27,216 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی ABS75NWP پتروشیمی قائد بصیر 100 0 61,258 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی اروند 66 2,926 27,216 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65PP پتروشیمی اروند 66 1,452 27,216 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 HDEX3WP پتروشیمی شازند 1,500 0 37,775 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 ABSSD0150PP پتروشیمی تبریز 100 0 52,183 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی استایرن انبساطی 400 PSE400CJ پتروشیمی تبریز 50 0 39,144 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 PSE300J پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی استایرن انبساطی 200 PSE200J پتروشیمی تبریز 100 0 40,319 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 PSGPPS1540PP پتروشیمی تبریز 700 0 40,872 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 PSHIPS7240PP پتروشیمی تبریز 700 0 42,133 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D LD2420DPP پتروشیمی امیرکبیر 220 1,980 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 HDEX3L پتروشیمی امیرکبیر 250 2,250 38,065 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA LLD0209AAPP پتروشیمی امیرکبیر 440 3,960 38,066 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 HDEX5L پتروشیمی مارون 220 506 36,796 انبار کارخانه سلف 1395/06/31 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C PPMR230CL پتروشیمی مارون 330 506 37,372 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30G PPZ30GL پتروشیمی مارون 220 330 32,413 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30S PPZ30SL پتروشیمی مارون 506 506 32,413 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 HDBL3L پتروشیمی مارون 220 330 36,927 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی

نویسنده: آی پلیمر |
سه شنبه شانزدهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا نماد تولید کننده عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی غدیر 60 2,940 27,216 انبار کارخانه سلف 1395/07/10 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 PVCS65J پتروشیمی غدیر 60 1,940 27,216 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L PPEP440LWP پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 شاد آباد نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 HDEX3J پتروشیمی امیرکبیر 60 0 38,065 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ LLD0209KJPP پتروشیمی تبریز 300 0 39,030 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV HD60511UVPP پتروشیمی جم 198 0 33,452 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 HD52502WP پتروشیمی جم 220 0 40,066 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU HD52502SUWP پتروشیمی جم 220 0 40,847 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 PVCS70WP پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 انبار کارخانه سلف 1395/07/04 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 PVCS57WP پتروشیمی آبادان 60 440 29,938 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 DSBR1712RWP پتروشیمی تخت جمشید 202 0 41,893 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PETBG781J پتروشیمی تندگویان 704 0 29,820 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 LSBR1502RWP پتروشیمی تخت جمشید 504 0 45,345 انبار کارخانه سلف 1395/06/31 نقدی / اعتباری
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PETBG825J پتروشیمی تندگویان 1,122 0 31,298 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 PETBG845J پتروشیمی تندگویان 297 0 31,561 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی بوتادین رابر 1220 PBR1220WWP پتروشیمی تخت جمشید 302 0 46,387 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی / اعتباری
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 PETTG641J پتروشیمی تندگویان 1,518 0 27,578 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PETTG645J پتروشیمی تندگویان 682 0 27,578 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV HD52505UVWP پتروشیمی جم 506 0 35,213 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PETBG821J پتروشیمی تندگویان 1,210 0 31,298 انبار کارخانه سلف 1395/07/13 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R PPRP340RWP پلی پروپیلن جم 220 0 37,372 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK PPRG1102XKJ پتروشیمی رجال 651 0 32,413 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی پروپیلن فیلم HP525J PPHP525JWP پلی پروپیلن جم 3,014 0 32,626 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی / اعتباری
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV PPEPX3130UVWP پلی پروپیلن جم 110 0 38,653 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J HD2200JWP پتروشیمی مهر 1,342 0 34,539 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T LDEP1922TWP پتروشیمی آریا ساسول 110 0 39,438 انبار کارخانه نقدی 1395/06/21 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T LDEP1922TWP پتروشیمی لاله 220 0 39,438 انبار کارخانه نقدی 1395/06/22 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 LD2102TN42WP پتروشیمی لاله 220 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/22 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 LDLF2004TC00WP پتروشیمی لاله 220 0 38,764 انبار کارخانه نقدی 1395/06/22 نقدی

نویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین  (ریال) بیشترین قیمت (ریال) نوع قرارداد تاریخ تحویل مکان تحویل
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 24 24 36,927 36,927 36,927 36,927 نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 480 0 0 35,213       نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 0 0 37,839       نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 1953 504 32,413 33,456 33,810 34,413 نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 504 1260 504 32,413 32,809 33,049 33,511 نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 588 504 37,372 37,373 37,406 37,559 نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 0 0 37,372       نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 66 0 0 37,372       نقدی 1395/06/20 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1000 480 440 32,413 32,413 32,413 32,413 سلف 1395/06/31 انبار کارخانه
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 560 560 32,413 32,413 32,413 32,413 سلف (مچینگ) 1395/06/31 انبار کارخانه

نویسنده: آی پلیمر |
یکشنبه چهاردهم شهریورماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده بسته بندی  عرضه (تن) افزایش عرضه قیمت پایه حداکثر قیمت مجاز مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان کیسه/پالت 480 0 35,213 38,734 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد کیسه/پالت 480 480 37,839 41,622 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه کیسه/پالت 480 480 36,927 40,619 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار کیسه/پالت 800 200 32,413 35,654 انبار کارخانه سلف 1395/06/31 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی جامبو 66 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی جامبو 105 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی جامبو 504 0 37,372 41,109 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی / اعتباری
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی جامبو 504 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی / اعتباری
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی جامبو 504 0 32,413 35,654 انبار کارخانه نقدی 1395/06/20 نقدی / اعتباری

نویسنده: آی پلیمر |
شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1395 |

 پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA پتروشیمی اراک (شازند) 43,300 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی امیرکبیر 43,700 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209KJ پتروشیمی اراک (شازند) - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
 پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 پتروشیمی بندر امام 44,800 ریال
LDPE-0075 پتروشیمی بندر امام 46,500 ریال
LDPE-0190 پتروشیمی آریاساسول 44,200 ریال
LDPE-2420H پتروشیمی امیر کبیر 44,500 ریال
LDPE-2420D پتروشیمی امیر کبیر 42,800 ریال
 LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
 LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله 42,000 ریال
LDPE-2100TN00 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102 TX00 پتروشیمی لاله 44,500 ریال
 پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 پتروشیمی جم 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی مارون 42,000 ریال
HDPE-BL-3 پتروشیمی کرمانشاه 42,000 ریال
HDPE-0035 پتروشیمی بندر امام 41,200 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی مارون 42,500 ریال
HDPE-EX5 پتروشیمی امیرکبیر 42,500 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی مهر 42,000 ریال
HDPE-F7000 پتروشیمی ایلام 42,000 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-52518 پتروشیمی جم 38,300 ریال
HDPE-HI-500 پتروشیمی بندر امام 38,000 ریال
HDPE-2200J پتروشیمی ایلام - ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  کف پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 پتروشیمی تبریز 54,000 ریال
HDPE-PE100 ال جی /دایلم کره  - ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  45,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک 45,000 ریال
HDPE-EX3(CRP100) پتروشیمی جم - ریال

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )


صفحات سایت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات